Hitem je nabízet správu intrastatu pro klienty

Mezinárodní obchod zrychluje. Díky rychlejší a výkonnější dopravě nejsou přesuny zboží žádný problém a stejně tak ani obchodní jednání. Stačí email a nebo telefon, přes internet prohlédnout zboží a objednat si ho, na detailech se dohodnout online. A nebo sednout na letadlo a během pár hodin už projednávat obchod na osobním jednání. I přes tuto otevřenost však hranice pořád existují, a s nimi i potřeba států kontrolovat mezinárodní pohyb zboží. Zatímco při importu a exportu z a do tzv. třetích zemí tyto informace obstarává nepříjemná celní procedura, přeshraniční obchod v evropské celní unii clo neřeší. Potřebu informací tak Eurostat pokrývá systémem sběru dat o vnitrounijním přeshraničním obchodu, nazvanou Intrastat. Vzhledem k tomu, že se nejedná o jednoduchý a intuitivní systém, na potřebu již reagují specializované firmy nabízející správu Intrastatu pro klienty.

Intrastat je často považován za strašáka, náročnou výzvu která čeká na všechny úspěšné exportéry a importéry z a do zemí EU. Ve skutečnosti se jedná pouze o nástroj sběru dat, která pak slouží k analýzám ekonomiky, ekonomického růstu a konečně, i jako důvod proč je celní unie tak výhodná. Oproti neustálým celním kontrolám se jedná o drobnou nepříjemnost, která se dá snadno řešit. A zatímco spotřební daň je skutečně zameřena proti lidem a podnikání, informační systém má naopak pomoci.

Jak Intrastat funguje?

Intrastat je systém na reportování vnitrounijního obchodu, zaznamenává tedy pohyb zboží a služeb, při kterém dochází k přeshraničnímu pohybu zboží mezi jednotlivými zeměmi EU. Sběr dat je povinný ve všech zemích Evropské unie, bohužel, systém není jednotný ve způsobu sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení typů obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování). Vzhledem k tomu, že každá země sbírá data jinak a jedná se o přeshraniční spolupráci, může být reportování do Intrastatu noční můrou pro každého, kdo má rád řád a pořádek, a nebo nemá potřebné programové vybavení a znalosti, které by práci ulehčily. Neznamená to, že starat se o vykazování inhouse je nemožné, ale rozhodně se u toho pověřený pracovník zapotí.

Naštěstí, ačkoli je reportování povinné všude, není povinné pro všechny. Povinnost vykazovat údaje Intrastatu v ČR mají všechny společnosti, registrované jako plátci DPH, kteří fyzicky přes hranice dovezli a nebo vyvezli zboží za více než 8 mil. Kč za daný kalendářní rok. Nařízení odlišuje import a export a odděluje je, takže hraniční částka se vztahuje ke každému zvlášť, a pro povinnost reportování ji stačí překročit i jen v jednom případě. Společnost je povinna reportovat Intrastatu na měsíční bázi. Hlášení se provádí vždy nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce (do 12. dne v měsíci při elektronickém podání). Povinnost výkaznictví trvá od prvního měsíce, ve kterém byla v daném roce překročena hranice 8. mill Kč (v dosavadním ročném souhrnu). Tato povinnost platí nejen do konce roku, ve kterém byla tato hranice překročena. Poskytovat údaje Infrastatu je nutné také celý rok následující, bez ohledu na součet a výši faktur v tomto roce. Pokud podnikáte a neočekávaně překročíte stanovenou hranici, pak se musíte poměrně rychle přizpůsobit požadavkům a buď urychleně vyškolit odborného pracovníka, nebo najmout společnost poskytující správu Intrastatu pro klienty.

 

Externí vedení účetnictví může být kvalitnější, než interní

Srdcem každé společnosti je účetní a finanční oddělení. Peníze musí být v oběhu, udržují společnost v chodu a drží v práci zaměstnance i majitele. Finanční oddělení pumpuje finanční prostředky tam, kam je potřeba a pečuje o to, aby v dostatečné míře proudily správným směrem. V případě, že je nepořádek na účetním oddělení, brzy se tento nedostatek projeví ať už uvnitř, nespokojeností, a nebo navenek. Problémy s placením faktur, unikající hotovost a nehospodárnost jsou vnitřní zabijáci, ale definitivní rána může přijít poté, co si nepořádku všimne finanční nebo celní úřad. Následná správní řízení mohou položit i jinak silnou společnost. Daním a příslušné administrativě je nutné věnovat patřičnou pozornost ve velké firmě, ale nevyhnou se jim ani živnostníci. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na zřízení vlastního odborného oddělení, nemusíte věšet hlavu. Ve vedení účetnictví Praha rozhodně netrpí absencí kvalitních externích poskytovatelů.

Jak se tedy k vedení účetnictví postavit? Asi nejzásadnější je říct, že vedení účetnictví externí firmou je často kvalitnější než to, které probíhá inhouse. První rovinou jsou personální náklady a s nimi spojená problematika. Zatímco pokud máte vnitřní oddělení, máte zaměstnance navíc a trpí i flexibilita firmy, externí společnost je právě tak flexibilní, jak potřebujete. Také aktualita informací, se kterými firmy pracují je maximální. Prostě jen koupíte více služeb. Ze dne na den tak můžete mít nejen mzdové účetnictví, ale také správu cel a celní služby, správu daně z přidané hodnoty nebo všechnu administrativu týkající se spotřebních daní.

Proč externě?

Outsorcing účetnictví patří k přirozenému vývoji a nejnovějším trendům. Moderní doba vyžaduje maximální flexibilitu, kterou tradiční zamestnanecké poměry nejsou schopny dodržet. Zároveň minimalizace velikosti a rozsahu společnosti umožňuje její lepší zacílení na zvolený segment a soustředění se na skutečný výkon. Z celkového pohledu, když svěříte účetnictví jako celek spolehlivé specializované společnosti, postačí zaměstnat pouze finančního ředitele s asistentkou, vše ostatní se vyřídí vně. Důležitá je samozřejmě komunikace, a vzájemná důvěra. Pokud neuděláte chybu v dodaných podkladech, je externí společnost zodpovědná za kvalitu výstupů. Místo vyhazovů a tahanic s bývalým zaměstnancem v případě spronevěry tak máte jako partnera velkou firmu, pojištěnou a úzkostně si hájící dobrou pověst.

Podnikat jako účetní poradce?

Účetnictví obvykle nepatří mezi vysněná zaměstnání, a už vůbec ne jako koníčky. Tak to tedy vidí většina společnosti, která je ráda, že si dokáže spočítat útratu, případně podat daňové přiznání. Kdo však vidí hlouběji ví, že je to svět, který se neustále vyvíjí a proměňuje. Je to svět, kde můžete z divoké džungle udělat upravenou zahradu, a sice to stojí úsilí, pečlivost a znalosti, ale nakonec to může být skutečně překvapivý výsledek. Pokud tedy máte rádi ve věcech pořádek a máte rádi i svůj klid a svoje tempo, účetnictví může být to pravé. Je účetní poradenství skutečně váš dream job? Jaká jsou rizika a co asi po vás budou klienti chtít?

Správně vedené účetnictví je zásadní pro živnostníka i velkou firmu. Klienti očekávají pomoc prakticky se všemi oblastmi, které se týkají daní a jejich evidence. Na začátku je už tradičně mzdové účetnictví, registrace a administrativa kolem daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, poptávku zakončuje Intrastat, clo a celní služby. Účetnictví ale, jak všichni víme, není jen o daních, ale především o administrativě. Přestože i po vás asi budou podnikatelé především chtít informace o tom, jestli je možné si dát do nákladů nové ručně šité polobotky nebo latexový overal, účetní poradenství má mnohem více zákoutí a sporných míst, než otázku pracovního oděvu. Málokterý podnikatel má čas důkladně studovat všechny novinky a často nepomůže ani vlastní účetní oddělení. Pokud nemají zaměstnanci dostatek informací, některými činnostmi se ještě nesetkali a nejsou dostatečně proškoleni, pak je to nebezpečná situace. Minimálně firma vykazuje značné mezery mezi daňovými náklady a těmi, kterých by bylo možné dosáhnout správným aplikováním zákonů. Může však nastat i horší situace, a to ta, že opomenutí vystaví firmu hrozbě kontrol, pokut a dalších problémů že strany státu.

Účetní poradenství zprostředkovává byznysu odborné informace a je důležitou spojnicí mezi zákony, vyhláškami a běžnými lidmi. Není jen o daňovém přiznání po termínu nebo o optimalizaci příjmů a výdajů. Můžete se setkat s požadavkem na “kreativní vedení” a nebo být postaveni před různé nekalé podniky. Stojí to tedy za to? Reputace a čest je jen jedna. Některé klienty je dobré pečlivě zvážit. Účetnictví je cesta jak pomoct lidem se lépe cítit a pohodlněji žít, jak pomoct firmám v růstu. Když se budete neustále vzdělávat a budete spolehliví a precizní, klient to dokáže finančně ocenit.

Spotřební daně jsou pro stát vítaný zdroj příjmů

Cílem každého státu jsou zdraví a spokojení občané, schopní platit daně, reprodukovat se a stát chránit. Jak to ale udělat ve chvíli, kdy lidé rádi konzumují věci, které jim prokazatelně škodí? Řešením, které omezuje spotřebu pomocí ceny a zároveň přináší potřebné příjmy do státního rozpočtu jsou spotřební daně.

Spotřební daně patří mezi nepřímé daně a jsou nástrojem k omezování spotřeby. Stát jimi reguluje ceny určitých komodit na trhu, u kterých chce omezit spotřebu a zároveň kontrolovat množství. Přestože je spotřební daň nepříjemná i pro prodejce, kterému s ní pomůže poctivé a důkladné vedení účetnictví a daňové evidence, spotřebitel, který reálně nese finanční břemeno daně, si moc nepomůže. V České republice, kde je trh velmi citlivý na cenu, spotřební daň často tvoří více než 50 % z ceny zdaněného zboží. Citlivý trh a možnost hýbat s výškou spotřební daně je ideálním nástrojem pro snižování poptávky po zboží, které je považováno za škodlivé. Na druhou stranu, často se zdá že pro stát není důležité ani tak zdraví obyvatel, jako příjmy do statní pokladny. Je tak nutné neustále vyvažovat výši spotřebních daní tak, aby se sice snížilo potávané množství, ale ne tak moc, aby klesly příjmy státního rozpočtu.

Opravdu je to pro zdraví?

Spotřební daně jsou uvaleny na tzv. vybrané produkty. Jedná se o skupinu minerálních olejů, do které patří benzin, ropné produkty, těžké topné oleje a podobně. V tomto případě nejde ani tak o zdraví, jako především o příjmy, které má stát z motorismu a dalo by se říci, že pokud je osobní automobilová doprava luxusem, pak se jedná o daň z luxusu. Líh, pivo, víno a jeho meziprodukty, tabák a tabákové výrobky už vazbu mezi zdravím a spotřebou ukazují jednoznačněji. Jedná se o návykové látky, které při pravidelné konzumaci mají vliv nejen na fyzické zdraví, ale také na společnost a rodinu. Ale chrání tak stát své obyvatelstvo skutečně? Ať už jde o alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky, ze strany výrobců existuje výrazný tlak na co nejnižší spotřební daň. Častým argumentem je hrozba nezaměstanosti v případě, že by spotřeba alkoholu nebo tabáku klesla a tak by nejen klesly státní příjmy, ale zároveň vzrostly i výdaje na sociální zajištění. A když dojde na finance, politici zpravidla slyší. I z tohoto důvodu sice roste spotřební daň z cigaret, ale k úplnému zákazu kouření v restauracích nedošlo. A nakonec, nedošlo ještě k uvalení spotřební daně na elektronické cigarety a nikotinové náplně do nich, které jsou stejně návykové, jako běžný tabák. Spotřební daň je tak především jen daň.

Clo nemusí děsit

Dnešní globalizovaný svět může budit dojem, že už hranice neexistují, že pohyb po světe je volný a svobodný. Díky internetu je mezinárodní obchod stejně pohodlný, jako ten domácí. Až na jeden drobný nedostatek, kterým je clo. Jak si poradit se clem, neudělat chybu a vyhnout se problémům?

Clo patří mezi jednu z nejstarších daní a už od starověku je jedním ze základních příjmů státu. Přestože díky Evropské Unii je obchod v jejím rámci mnohem více otevřený a svobodný a není nutné platit cla, pořád je tady informacní systém Intrastat, který to svou komplikovaností snad i vynahradí. Jak se tedy vypořádat s výzvami, které před podnikatele obchodující se zahraničním staví státní i evropská administrativa? Služby správy cel, celního zastupování a veškeré administrativy kolem už dnes nabízí mnoho specializovaných firem a tak není nutné si, pokud se na některou z firem obrátíte, lámat hlavu se zákony a požadavky.

Administrativa cla a mnoho dalšího

Co všechno vlastně tyto společnosti nabízí? Jedná se především o zastupování v celním řízení při dovozu a vývozu zboží, zajištění celního odbavení mimo celní prostor při vývozu, zprostředkování uložení zboží v celních skladech a to včetně možnosti manipulování s takto uloženým zbožím. Ať už obchodujete s pomocí letecké, kamionové nebo lodní dopravy, společnosti specializující se na správu cla zajistí celní dluh pro režim tranzit, režim volného oběhu a režimy s ekonomickým účinkem, průběžně informují o výstupu zboží z území Evropské Unie, jakmile je vývozní celní prohlášení ukončeno celním úřadem výstupu. Nechybí ani zajištění dokladů pro tranzitní přepravu přes území libovolného státu, a nebo méně obvyklé záležitosti, jako jsou převozy objektů do zahraničí za účelem opravy a nebo dočasný vývoz za účelem vykonávání povolání. Ještě sofistikovanější pak bývají povolení k dočasným vývozům na výstavu, zvláště pokud se jedná o umělecká díla, nebo živočichy pod ochranou CITES. Téma celního styku je skutečně rozsáhlé.

Intrastat jako pozitivní náhrada cla

Jak už jsme zmínili, v pohyb zboží v rámci Evropské Unie je osvobozen od cel, na druhou stranu, aby tyto pohyby mohly být monitorovány, pro všechny společnosti registrované k platbě DPH které za rok vyvezou a nebo dovezou zboží ze zemí EU za více než 8 mil. Kč, platí povinnost reportování Intrastatu. Složitost a nejednotnost požadavků na reportované údaje může být velká nepříjemnost pro ty, kteří se rozhodnout vzít správu do vlastních rukou. Ti ostatní pak opět mohou využít externích specializovaných firem.

Vedení účetnictví externí firmou je běžná věc nejen v Praze

Účetní oddělení jsou bezesporu jedna z nejnezbytnějších míst pro každou firmu. Daním a příslušné administrativě se nevyhnou ani samostatní živnostníci. S rozvojem podnikání a růstem firmy zátěž jen dále narůstá. Jak vyvážit náklady a rizika, příležitosti a výnosy? Outsorcované vedení účetnictví Praha je řešením.

Je to tak starý proces, jako lidstvo samo. Věnujete se něčemu, přijde nápad a je o něj zájem a tak se rozhodnete svou službu nebo zboží nabídnout na trhu. Stanete se OSVČ, poprvé podáváte daňové přiznání sami a doufáte, že je vše správně. A zákazníci přibývají, brzy potřebujete první zaměstnance na výpomoc, zakládáte firmu a k fakturování přibývá mzdové účetnictví a výkazy pro statistiku. Společnost dále roste, najednou je třeba přihlásit se k dani z přidané hodnoty a platit ji, a s růstem je český trh malý, je třeba dovézt materiál ze zahraničí, přichází doba expanze a před vámi jsou nové výzvy v podobě cel a Intrastatu. A zatímco na začátku jste si jen chtěli splnit sen a máte pocit, jako by to bylo včera, požadavky na vedení účetnictví narostly neuvěřitelným způsobem. V průběhu najímáte finanční ředitele, účetní, auditory, asistenty, když zklamou, zase se jich zbavujete. Stojí to za to? Kam zmizela prvotní vize? Vedení účetnictví externí firmou, v Praze ani jinde, zdaleka není novinkou a zbytečný luxusem. Naopak. Outsorcing je heslo doby.

Outsorcing vedení účetnictví je přirozenou reakcí na rostoucí administrativní zátěž a jde ruku v ruce se snahou o minimalizaci firem a soustředení se na hlavní směr podnikání. Mzdové účetnictví je často to první, na co bývá najímána odborná firma, následuje správa DPH a cla a celní správa. A proč nakonec z firmy nevyloučit celé oddělení, a neobjednat vedení účetnictví jako hotový produkt? Praha jako hlavní město je navíc finančním centrem, a přiznejme si, sehnat kvalitní zaměstance pro účetní oddělení, kteří mají dokonalý přehled o novinkách a možnostech, jsou zcela spolehliví a loyální a ještě je zaplatit, není jen tak. Vedení účetnictví specializovanou externí firmou se tak nakonec ukazuje jako nejen pohodlnější a bezpečnější, ale také, a to zejména, levnější řešení. Srovnejte si sami, kolik vás stojí mzdové účetnictví a vedení účetnictví celkově inhouse, a za kolik je možné ho outsorcovat. Budete překvapeni.

Outsorcování správy Intrastatu pro klienty bývá vysvobozením

Intrastat je systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Pomocí tohoto systému jsou zpracovávána a sbírána data o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci vnitrounijního obchodu. Vzhledem k velkému rozsahu poskytovaných údajů a jejich komplexnosti, zahrnující kromě jiného také např. spotřební daň, preferuje stále více společností správu Intrastatu pro klienty externí firmou.

Systém Intrastat je povinný ve všech státech EU, a co se České republiky konkrétně týče, informuje o pohybu veškerého zboží mezi Českou republikou a ostatními státy Evropské unie, pokud toto zboží překročí státní hranici ČR. Bez ohledu na to, zda jste dovozce nebo exportér, pokud jste v plátcem DPH a za rok jste dovezli a nebo vyvezli zboží a služby za 8 mil. Kč, jste povinni do systému Intrastat poskytnout své údaje. Bohužel, systém není jednotný ve způsobu sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení typů obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování) a tak je Intrastat často brán jako trest za úspěch v mezinárodním obchodě, nikoli jako užitečný nástroj pro analýzu trhů.Společnosti poskytující správu Infrastatu pro klienty mají specializovaná oddělení i software pro tuto administrativu a navíc obvykle nabízejí také další služby pro mezinárodní obchod, jako je správa cel nebo spotřební daň. Intrastat tak nemusí být jen strašákem.

Vysoká komplikovanost systému ještě narůstá s frekvencí vykazování. Hlášení se provádí na měsíční bázi, vždy nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce (do 12. dne v měsíci při elektronickém podání). Povinnost výkaznictví trvá od překročení stanovéné hranice 8 miliónů Kč zvlášt pro přijaté (dovezené) zboží a zvlášť 8 miliónů pro odeslané zboží za rok nejen do konce roku, ve kterém byla tato hranice překročena. Poskytovat údaje Intrastatu je nutné také celý rok následující bez ohledu na součet a výši faktur v tomto roce. Zakoupení specializovaného software může být řešením, odvrácenou stranou jsou vysoké pořizovací náklady. Jako mnohem lepší se tak jeví řešení outsorcingem, tedy najmutí firmy jejíž specializací je správa Infrastatu pro klienty. Ve srovnání s náklady na vlastní správu tato služba levná a kvalitní.

Proč se vyplatí účetní poradenství?

Jak řekl Benjamin Franklin, na světě jsou jen dvě jistoty – daně a smrt. Ani jedna z jistot není úplně příjemná, ale na rozdíl od té druhé jistoty, s daněmi vám může pomoct účetní poradenství. Ať už máte velkou firmu nebo jste živnostníci, správně vedené účetnictví optimalizuje daňové i další náklady a hlavně, pomůže vám vyhnout se chybám a přehlédnutím, které mohou mít při kontrole vážné následky.

Účetnictví není jen o daních, ale především o administrativě a legislativě. Máte vy nebo vaše účetní oddělení čas důkladně studovat všechny novinky, nebo se raději věnujete tomu, co vaši firmu skutečně živí? Účetní poradenství vám pomůže být v obraze, aniž byste trávili hodiny nad zákony a vyhláškami. Díky účetnímu poradentsví bude nárust obratu uvítán vychlazeným šampaňským, namísto obav z papírování a bolavých nohou z běhání po úřadech. Zvláště pokud máte mezinárodní působnost nebo plánujete expanzi, účetní poradenství které zahrnující i clo a celní služby vám dovolí klidně spát, zatímco exerti zpracují všechno potřebné. Jednoduše, účetní poradenství není jenom o tom, zda je možné si dát do nákladů nové ručně šité polobotky nebo latexový overal. Není jen o daňovém přiznání po termínu nebo o optimalizaci příjmů a výdajů. Účetní poradenstvní je pro firemní finance stejně důležité, jako dobrý lékař pro lidské zdraví. Dokáže odhalit rezervy, které nejsou na první pohled patrné, najde slabá místa a ukáže jak je posílit. Případné hrozby účetní poradce objeví včas a zamezí tak vzniku problémů v budoucnosti. Navíc, zatímco za své zdraví je každý odpovědný sám, v případě outsorcování účetnictví na odborníky si můžete být jisti správností a plnou odpovědností za každý provedený krok.

Účetnictví a s ním spojená administrativa obvykle nebývá řazeno mezi koníčky a nejoblíbenější profese. Pro nás to ale nic neznamená. Účetní poradenství je pro nás cesta jak pomoci lidem se lépe cítit a pohodlněji žít, jak pomoci firmám v růstu. Jednání s úřady je pro nás jako příjemný rozhovor s odborníky a nová nařízení hltáme se stejným elánem, jako jiní romány nebo komixy. Neustále se měnící svět čísel, daní, faktur a cel je pro nás přirozeným prostředím, ve kterém se pohybujeme s jistotou. Pokud vás a vaše zamestnance baví a živí jiné věci než účetnictví, vděčně tuto nevděčnou činnost vezmeme na svá bedra. Účetní poradenství nás jednoduše baví.