Vedení účetnictví nemusí být drahé, jak si nastavíte cenu je jenom na vás.

Každý, kdo se rozhodl poskytovat svoje služby externího účetního někomu dalšímu si klade tu stejnou otázku. Jak se určuje cena za vedení účetnictví? Jak nastavit ceník účetnictví, aby bylo klientů dostatek ale aby účetní nepřišel na buben ani z důvodu nedostatku, ani z důvodu nadbytku práce? V prvé řadě cena závisí na tom, jak je účetnictví nebo daňová evidence vedeno. Když pro firmu pracuje účetní jako zaměstnancem, je to jednoduchý výpočet. Cenou je hrubá mzda zaměstnance krát koeficient 1,35, jinými slovy, účetní stojí hrubou mzdu, krát kofeficient plus náklady na nájem kanceláře atd.

Pokud účetní je externí, tak se u ceny uplatňují tři základní principy stanovování ceny za vedení účetnictví. Ten nejzákladnější je paušální cena. Jedná se zpravidla o měsíční paušál, v rámci kterého účetní provede vše, co je třeba. Cena také může být stanovena na základě zracovaného dokladu, cena za doklad může být jako cena za nadstandardní šlužby proti paušálu nebo vhodná pro někoho, kdo potřebuje poradit jen občas. POdobně se používá cena za definovaný doklad, kde má každý doklad jinou cenu v ceníku, případně cena za položku účetního deníku nebo poněžního deníku.

Paušální cena zpravidla vychází z ceny za doklad nebo za položku. Obvykle obsahuje i různé poradenské a konzultantské služby a reporting. Její výhodou je přehlednost a nenáročnost. Naopak nevýhodou je rozkolísanost hospodaření klienta, kdy v některých měsících vydělává účetní firma (je málo dokladů) a v některých naopak vydělává klient (je hodně dokladú a jsou pracné). Tento způsob určení ceny se zpravidla využívá u větších klientů.

Tento způsob stanovení ceny pružně reaguje na výkyvy hospodaření na straně klienta. Určitým problémem může být transparentnost stanovení ceny, neboť o existenci některých dokladů klient ani nemusí vědět (interní doklad, ostatní závazek, odpisy majetku, zaúčtování mezd a souvisejících odvodů…). Navíc není doklad jako doklad. Zaúčtování bankovního výpisu načteného z banky elektronicky je nepochybně méně náročnější než zaúčtování došlé faktury, na druhou stranu bude-li bankovním výpisem měsíční výpis, tak náročnost jeho zaúčtování bude nesrovnatelná se zaúčtováním běžného dokladu (například došlé faktury). Takový měsíční bankovní výpis totiž může obsahovat stovky jednotlivých úhrad. Účetní firmy tento nedostatek zpravidla řeší ceníkem, kde jsou rozepsané ceny za jednotlivé druhy dokladů a další úkony. Takovýto ceník však může být pro zákazníka nepřehledný.

Při účtování cen u rozdílných definovaných dokladů se může sdát jednotková cena příliš vysoká. Tento způsob zahrnuje kompletní služby (kontrolu vstupních dokladů, jejich zaúčtování, úhradu, poradenství a příslušná daňová přiznání). Jednotková cena se tak zdá být zbytečně vysoká, avšak první dojem může klamat. Stanovení ceny je sice zpočátku pro klienta náročné, avšak později velmi transparentní a výhodné. Zpoplatněna je vpodstatě hospodářská operace, a to bez ohledu na to, kolikrát a jakou formou účetnictvím nakonec projde. Vzhledem k tomu, že DPH je součástí hospodářské operace, je tento způsob stanovení ceny výhodnější i pro plátce DPH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s